Three Phase - Invertek Optidrive E3 IP66

£299.94

OPTIDRIVE E3 IP66                            Use Code INVDEL

Three Phase Input 415v - 3 Phase Output 0v - 400v

In stock

 Invertek E3  Technical Data